Concurs de microrelats

Des de la Biblioteca Teresa Claramunt, biblioteca popular i autogestionada del Casal Popular de Vila-real, llancem el I concurs de microrelats. Per una banda per a fomentar la creació literària i donar l’oportunitat a les persones inscrites a veure la seua obra en format físic. Per un altra per a donar a conèixer l’espai de la Biblioteca i fomentar la lectura, donat que el premi és un lot de llibres. Trenquem amb els estereotips elitistes que ronden al voltant de la creació literària i creem xarxa d’escriptores!

 

BASES DEL CONCURS

1-La participació al concurs és oberta.
2-La inscripció és lliure i gratuïta, a més, caldrà que la persona que participe s’ajuste als requisits d’aquestes bases.
3-Els relats es presentaran amb un títol, escrits en català i la seva extensió no superarà les 300 paraules sense contar el títol.
4-Els textos seran originals, inèdits en tots els mitjans i no poden haver estat premiats en cap altre concurs. Cada persona podrà presentar un màxim de dos relats.
5-Els textos s’enviaran per correu electrònic a la següent direcció: casalpopularvr@gmail.com amb l’assumpte “Concurs Microrelats” en un document adjunt en format PDF. Al cos del missatge s’inclourà les següents dades:
Nom i cognoms
Pseudònim (en cas de no voler que el seu nom siga públic)
Data de naixement
Localitat
Telèfon de contacte
Correu electrònic de contacte
Títol de l’obra
Mitja pel qual ha conegut aquest concurs
*En aquesta direcció de correu s’atendran els dubtes i comentaris de les concursants.
6-La data límit d’admissió de relats originals serà el 31 de març de 2017 a les 23.55h. Es confirmarà la recepció dels mateixos.
7-El jurat estarà format per la gent de la comissió de la Biblioteca Teresa Claramunt
8-El relat guanyador rebrà un premi compost per un lot de llibres. Es farà entrega d’un record simbòlic a totes les participants.
9-L’entrega de premis es realitzarà a Vila-real, al Casal Popular, el 21 d’abril en un acte públic. En aquest es farà la lectura del relat guanyador així com dels dos finalistes
10-Tots els relats que participen al concurs seran editats en una publicació realitzada per a tal propòsit des del Casal Popular de Vila-real, així com en altres espais de comunicació, pàgina web o xarxes socials indicant sempre la seua autoria.
11-No podran participar persones que formen part de la comissió de la biblioteca o que participen de forma activa en l’organització d’aquest concurs.
12-La participació en aquest concurs suposa la plena i total acceptació de les presents bases.
13-Els textos que incomplisquen qualsevol de les bases seran desqualificats.